ԻՏՁՄ կանոնադրություն


ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՄԻՈւԹՅՈւՆ

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱՆՁԱՆՑ ՄԻՈւԹՅՈւՆ

Սեղմեք այստեղ` ԻՏՁՄ կանոնադրությունը բեռնելու համար

 

1. Ընդհանուր դրույթներ

2. Գտնվելու վայրը

3. Նպատակներ և խնդիրներ

4. Անդամագրվելու և անդամությունից դուրս գրվելու կարգը

5. Անդամների իրավունքները և պարտականությունները

6. Միության կազմակերպական կառուցվածքը և առանձնացված ստորաբաժանումներ ստեղծելու կարգը

7. Գործունեության տարածքը

8. Միության ղեկավար մարմինները

9. Միության բարձրագույն մարմնի' համագումարի հրավիրման կարգը, ժամկետները, իրավազորությունը և որոշումների ընդունման կարգը

10. Վարչության, նախագահի, գործադիր տնօրենի և վերահսկողի իրավասությունը, ընտրության կարգը, լիազորությունների ժամկետը և որոշումների ընդունման կարգը

11. Ղեկավար մարմնի գործունեության նկատմամբ միության կողմից վերահսկողություն իրականացնելու կարգը

12. Միության սեփականության գոյացման աղբյուրները և օգտագործման կարգը

13. Միության տարեկան ընդհանուր ծախսերում կազմակերպչական ծախսերի մասնաբաժինը

14. Միության Կանոնադրության մեջ փոփոխություններ կատարելու կարգը

15. Լուծարման և այդ դեպքում գույքի օգտագործման կարգը

16. Միության գործունեության սկզբունքները