Ներդրումային միջավայր

 

Ներդրումային քաղաքականություն

http://mineconomy.am/arm/508/gortsaruyt.html

 

Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն

http://mineconomy.am/arm/30/gortsaruyt.html

 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1952&lang=arm

 

Օտարերկրյա ներդրումների մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=1552&lang=arm

 

Ազատ տնտեսական գոտիների մասին

http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4250&lang=arm