ԻՏՁՄ ռազմավարություն

Բեռնել  ԻՏՁՄ ռազմավարական ծրագիրը

 

5 տարվա տեսլականը

Հայաստանում ստեղծված է միջազգայնորոն մրցունակ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, որը ապահովում է երկրի դիրքը աշխարհի տեխնոլոգիապես առաջատար 20 երկրների շարքում:

Ռազմավարական  ուղղությունները

  • Կրթություն եվ աշխատուժի ձեվավորում
  • Հայկական տտ բրենդի ստեղծում/ Why Armenia
  • Պետությունը որպես պատվիրատու
  • Ռազմարդյունաբերություն
  • Շահերի պաշտպանություն
  • Բիզնեսի  և  ձեռներեցության զարգացում
  • ԻՏՁՄ զարգացում