Առավելություններ անդամների համար


 

  • ՏՀՏ շուկայում առավել իրազեկ լինելու և վստահելի ներկայանալու հնարավորություն

 

  • ՏՀՏ ոլորտի մասին ընդհանուր տեղեկատվություն

 

  • Իրավաբանական խորհրդատվություն գործարար շահերի և համբավի պաշտպանության գործընթացում

 

  • Աջակցություն պետական մարմինների հետ խնդիրների լուծման գործընթացում

 

  • ԻՏՁՄ տվյալների բազայից օգտվելու հնարավորություն

 

  • Աջակցություն վաճառքի և բանակցությունների վարման գործընթացում

 

  • ԻՏՁՄ կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին մասնակցության զեղչեր

 

  • Նպատակային դասընթացներին և սեմինարներին մասնակցելու զեղչեր

 

  • Ոլորտի արդիական խնդիրներին վերաբերող քննարկումներին, կլոր սեղաններին, ֆորումներին, հասարակական այլ միջոցառումներին մասնակցություն, նոր գործարար կապերի ստեղծում: